ЗГОДА

на використання персональних даних

 

Цією дією, я даю свою згоду, з моменту проведення реєстрації на інтернет ресурсі "Любимый город" (lovecity.com.ua), на використання і обробку усіх без виключень наданих мною на ресурсі персональних даних ФОП Марковським з метою ідентифікації, як клієнта.

Даю також свою згоду на передачу моїх персональних даних третім особам виключно в межах Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297 - VI. 

Підтверджую, що ознайомився і згоден з Правилами використання і захисту інформації про користувачів, включаючи персональні дані, сайту lovecity.com.ua.

 

 

Правила використання і захисту інформації 

про користувачів сайту lovecity.com.ua

 

1. Дані Правила регламентують стосунки, стосовно зберігання, захисту і передачі інформації про користувачів, що зареєструвалися на сайті "Любимый город" (lovecity.com.ua) (далі - Сайт) та власником сайту СПД Марковським (далі - Адміністратор).

2. Метою даних Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення. 

3. Стосунки, пов'язані з отриманням, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються справжніми Правилами, іншими офіційними документами Сайту і чинним законодавством України.

4. Діюча редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по посиланню https://lovecity.com.ua/terms. Адміністратор має право вносити зміни в справжні Правила в односторонньому порядку. 

5. Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач виражає свою згоду з умовами даних Правил. 

6. У разі незгоди Користувача з умовами даних Правил, використання Сайту і його сервісів має бути негайно припинене. 

7. Користувач погоджується з тим, що Адміністратор в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення і інші необхідні дії в цілях виконання Правил і реалізації Сервісів Сайту.

8. Надаючи послуги (далі - послуги Сайту), Адміністратор вважає, що Користувач має усі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використання Сайту; надавати інформацію про третіх осіб; вказує достовірну інформацію про себе; ознайомлений із справжніми Правилами, виражає свою згоду з ними і приймає вказані в них права і обов'язки. 

9. Адміністратор не перевіряє достовірність отриманої інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка потрібна в цілях виконання Адміністратором зобов'язань перед користувачем. 

10. Адміністратор здійснює обробку інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, в цілях виконання зобов'язань Адміністратора перед Користувачами відносно надання послуг, а також ідентифікації , як користувачів Сайту.

11. Персональні дані Користувачів включають: надані Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, прізвище, номер телефону і/або адреса електронної пошти; місто проживання, домашня адреса. Додатково надані Користувачами дані за запитом Адміністратора в цілях виконання зобов'язань перед Користувачами. Адміністратор має право, зокрема, запросити у Користувача копію документу, що засвідчує особу, або іншого документу, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністратора, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб. Адміністратор обробляє також будь-яку іншу інформацію про Користувачів, яка включає : стандартні дані, автоматично отримувані http-сервером при доступі до Сайту і подальших діях Користувача (IP- адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, що відвідуються користувачем); інформація, що автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies); інформація, необхідна для ідентифікації Користувача.

12. Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також надалі при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту.

13. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних потрібна у зв'язку з виконанням вимог законодавства. 

14. Персональні дані Користувачів не передаються яким-небудь третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених даними Правилами і чинним законодавством.

15. Адміністратор вживає технічні і організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій. 

16. Для авторизації доступу до Сайту використовується логін і пароль Користувача. Відповідальність за збереження цієї інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний здійснювати заходи по забезпеченню їх конфіденційності.

17. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що отримали доступ до інформації про Користувача з вини самого Користувача (тобто передачі свого логіна і пароля третім особам)

18. Користувачі мають право направляти Адміністраторові свої запити, у тому числі запити відносно використання їх персональних даних, у письмовій формі за адресою електронної пошти: mail.lovecity@gmail.com.